Inzeráty


Nájdite si spoluhráča *
  
  
  
  
Kontaktné údaje *   
  
  
  
  
Pohlavie:
Text inzerátu

Povolené formáty obrázkov sú JPG/JPEG, GIF a PNG.

Právne uzrozumenie

Kliknutím na tlačidlo „Zverejniť inzerát“ inzerát sa vyhlasujem, že SÚHLASÍM v zmysle znenia § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som uviedol(a) prostredníctvom internetovej stránky www.spoluhrac.sk. a zároveň SÚHLASÍM s ich sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením tretej strane (partnerom a klientom prevádzkovateľa) v rozsahu vyplneného formulára na internetovej stránke www.spoluhrac.sk. Spoločnosť Smart Choice, s.r.o., prevádzkovateľ portálu www.spoluhrac.sk si vyhradzuje právo zasahovať do zverejnených inzerátov. Inzeráty, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi budú spoločnosťou Smart Choice, s.r.o. odstránené.

 Položky označené znakom * sú povinné.